Laboratorium przy poradni czynne jest
we wtorki i piątki
w godzinach od 8:15 do 11:00

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje bezpłatnie lekarz POZ jest ściśle określony.

 

Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy.

 

Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.