11 sierpnia 2021,

Badania diagnostyczne dostępne u lekarza POZ w ramach NFZ

Opieka zdrowotna w Polsce obejmuje również podstawową opiekę zdrowotną, którą zapewniają lekarze pierwszego kontaktu, zwani lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), lekarze POZ mają możliwość zlecania różnorodnych badań diagnostycznych, które pomagają w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. W tym artykule omówimy rodzaje badań diagnostycznych, które lekarz POZ może zlecić w ramach NFZ w Polsce.

I. Badania laboratoryjne:

Lekarz POZ może zlecić szereg badań laboratoryjnych, które dostępne są w ramach NFZ. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 1. Morfologia krwi:
  • Badanie poziomu czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi. Pomocne w diagnozowaniu niedokrwistości, infekcji i innych zaburzeń krwi.
 2. Badanie moczu:
  • Ocenia skład i właściwości moczu. Wykrywa obecność infekcji dróg moczowych, kamieni nerkowych i innych zaburzeń układu moczowego.
 3. Poziomy lipidów:
  • Pomiar stężenia cholesterolu całkowitego, HDL (lipoprotein dobrej gęstości) i LDL (lipoprotein złej gęstości). Wskazane w ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

II. Badania obrazowe:

Lekarz POZ może również zlecić badania obrazowe, które pozwalają na dokładniejszą ocenę struktur anatomicznych oraz wykrywanie ewentualnych zmian patologicznych. Przykładowe badania obrazowe obejmują:

 1. RTG:
  • Proste badanie rentgenowskie, które dostarcza obrazu narządów wewnętrznych. Pomocne w diagnozowaniu złamań kości, chorób płuc i innych stanów patologicznych.
 2. USG:
  • Ultrasonografia, która wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazu narządów wewnętrznych. Często stosowana w ocenie narządów brzucha, tarczycy, układu moczowego i ginekologicznych.

III. Inne badania diagnostyczne:

Oprócz badań laboratoryjnych i obrazowych, lekarz POZ może zlecić również inne badania diagnostyczne w ramach NFZ. Przykłady to:

 1. Elektrokardiografia (EKG):
  • Rejestracja aktywności elektrycznej serca – pomocna w diagnozowaniu chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu serca czy niedokrwistość mięśnia sercowego.
 2. Spirometria:
  • Test oceniający funkcję płuc.
  • Wykorzystywany w diagnozowaniu chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce mają dostęp do różnorodnych badań diagnostycznych, które mogą zlecić pacjentom w ramach NFZ. Badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne pozwalają na skuteczną diagnozę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. Ważne jest, aby pacjenci korzystali z tych dostępnych badań, gdy lekarz POZ uważa to za konieczne, aby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną i skuteczne leczenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących badań diagnostycznych, zawsze warto skonsultować się z lekarzem POZ – umów wizytę już teraz.