Kinemedica Nicińska i Wspólnicy Sp.j. jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 362 911,87 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • w bardziej komfortowych warunkach korzystać z wizyt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej dzięki wymianie krzeseł dla pacjentów w gabinetach POZ,
  • korzystać z naszej placówki, w której po przeprowadzonym remoncie usunięte zostaną wszelkie możliwe bariery architektoniczne,
  • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno na miejscu, jak i w czasie wizyt domowych (zakup aparatury USG, Holter EKG, Holter BP),
  • korzystać z informacji o świadczonych usługach poprzez udoskonalenie strony internetowej przychodni dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową (stworzenie strony internetowej dostosowanej do standardu WCAG 2.1),
  • wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki i położnej POZ on-line,

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.