Kontakt

WhatsApp
504-506-112

91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 9

NIP: 729-246-12-13

KINEMEDICA - Teofilów

Łódź, Teofilów, ul. Klaretyńska 9

KINEMEDICA - Górna

Łódź, Chojny, ul. Paderewskiego 47